Disclaimer

Op het gebruik van deze webshop (www.glow-foryou.nl.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze webshop, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
KhanCosmetics streeft ernaar op deze webshop altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat KhanCosmetics niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de webshop is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. KhanCosmetics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de webshop en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de webshop of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen KhanCosmetics en de gebruiker van de webshop ontstaan.

E-mail
KhanCosmetics garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met KhanCosmetics verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. KhanCosmetics aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.


Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van KhanCosmetics zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat KhanCosmetics daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.